20181029

Het blijft won­der­baar­lijk dat ik me voor zo’n trip­je naar Cluj altijd meer druk maak over welk boek ik mee­neem om tij­dens de vlucht te lezen dan de rest van de spul­len. Dat laat­ste is inmid­dels rou­ti­ne­werk gewor­den. Ik tel het aan­tal over­nach­tin­gen plus de tijd die ik even­tu­eel niet op kan­toor door­breng om zo te bepa­len hoe­veel en wel­ke kle­ding ik in moet pak­ken. Maar dat boek. Daar blijf ik tot het laat­ste moment over twijfelen.

De keu­ze is geval­len op SPQR — A His­to­ry of Ancient Rome, door Mary Beard. Een boek waar­in ik tij­dens mijn zomer­va­kan­tie ben begon­nen maar nog niet uit heb. Eer­der dit jaar kocht ik het tij­dens de Boe­ken­week. Als ik hier­na het boek van Jeroen Brou­wers lees dan heb ik voor de ver­an­de­ring eens een keer alle boe­ken nog het­zelf­de jaar van aan­koop gele­zen. Een unicum.

Dom­per! Op het vlieg­veld in Dort­mund waren de knak­wor­sten uit­ver­kocht. Dus moest ik over­scha­ke­len op de cur­ry­worst die als schijf­jes in een bad­je van cur­ry geser­veerd wordt. Ook lek­ker, maar toch anders.