Vrijdag, 2 november 2018

De eerste week zit er alweer op in Cluj. Al met al is de upgrade waar­voor ik spe­ci­aal hier naar­toe ben gekomen erg meegevallen. Natu­urlijk hebben we zo onze prob­le­men gehad maar die waren voor­namelijk van tech­nis­che aard waar wij verder niet echt een rol in hebben om dat op te lossen. Dat bli­jft beperkt tot coör­di­natie en com­mu­ni­catie zodat de gebruik­ers weten hoe lang het gaat duren en wat zij tijdelijk kun­nen doen om er omheen te werken.

Het betekent ook dat we komend week­end niet op kan­toor hoeven te zijn. Hoo­gu­it op afroep beschik­baar indi­en zich onvoorziene prob­le­men op een ander gebied aan­di­enen. Aangezien er met de fab­riek­s­plan­ning vooraf al reken­ing gehouden werd met eventuele kinderziek­tes na de upgrade wordt er niet volop gew­erkt dus ook daarom zal het waarschi­jn­lijk rustig bli­jven. Voor mor­gen staat er daarom een trip­je naar Reme­tea gep­land waar we wat van de omgev­ing gaan bek­ijken en een flink stuk gaan wan­de­len. Daar kijk ik wel naar uit na een week die voor­namelijk zit­tend is doorge­bracht.

Want ook deze avond is er niets terecht­gekomen van hard­lopen. De enige beweg­ing was de wan­del­ing naar het restau­rant en weer terug. En opnieuw (ik weet, het wordt verve­lend) kon­den we weer een ter­ras­je pakken omdat de tem­per­atu­ur tot diep in de nacht aan­ge­naam bleef ter­wi­jl de ker­stver­licht­ing op veel plaat­sen al opge­hangen is.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets