Maandag, 12 november 2018

Bij toe­val zag ik op twit­ter een bericht voor­bij komen dat er vanavond weer een #blog­praat op de rol stond. Onder­w­erp: Hoe kri­jg je je blog over het voetlicht in 2019? Pre­cies wat ik nodig heb want zelfs met de groot­ste zak­lamp weten de bloglez­ers mijn blog maar mond­jes­maat te vin­den. Iets voor acht­en installeer ik me achter mijn lap­top en iets na nege­nen ben ik een stuk wijz­er. En enkele vol­gers rijk­er. In de meeste gevallen zijn het oude bek­enden uit een niet zo lang vervlo­gen twit­ter­ti­jd­perk. Wat tevens het bewi­js vormt van wat miss­chien wel het belan­grijk­ste is wat ik moet doen om meer lez­ers te lokken naar mijn blog: aan­wezig zijn. Ik kan schri­jven op mijn nieuwe blog tot ik een ons weeg (hoewel dat de laat­ste tijd niet vol­doende is en ik er wat extra lichaams­be­weg­ing tege­naan moet gooien om de schade beperkt te houden) maar ik zal de wereld toch moeten lat­en weten dat er iets nieuws te lezen is. Onbek­end maakt onbe­mind heet het niet voor niets. Dus ga ik de komende tijd wat meer m’n profiel op twit­ter lat­en zien.

~ ~ ~

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets