Jonas Panza

Eer­ste deel — zeven­tien­de hoofd­stuk Waar­in de ontel­ba­re weder­waar­dig­he­den ver­volgd wor­den, wel­ke de dap­pe­re Don Qui­chot en zijn goe­de schild­knaap San­cho Pan­za te ver­du­ren had­den in de her­berg die hij tot zijn scha­de voor kas­teel hield Na een nacht vol cha­os en geweld ont­dekt Don Qui­chot bij het ver­la­ten van de plek waar hij onder­dak hadLees ver­der…Jonas Pan­za

Zondag, 18 november 2018

Zo af en toe haal ik hier wat nieuws aan wat direct of indi­rect een link heeft met Roe­me­nië omdat het me meer dan anders bij­blijft nu ik er vaker naar­toe ga. Deze och­tend las ik dat de schrijf­ster Mira Feti­cu1 waar­schijn­lijk een van de gesto­len doe­ken uit de Rot­ter­dam­se Kunst­hal heeft terug­ge­von­den. Bij­zon­der isLees ver­der…Zon­dag, 18 novem­ber 2018

Back to Top