Dinsdag, 20 november 2018

Ik doe mijn ogen en niet veel later de gor­dij­nen open en kijk recht tegen het gebouw aan van Ban­ca Tran­sil­vania. Ja, inder­daad. Ik ben wak­ker gewor­den in Roe­me­nië. Voor de zoveel­ste keer dit jaar. En voor de zoveel­ste keer maak ik een foto van uit­zicht om straks op inst­agram te pos­ten met het onder­schrift ‘Room with a view’. Op weg naar de ont­bijt­zaal maak ik nog een foto. Dit­maal van­uit een raam in de hal bij de lift. Eigen­lijk zou ik deze beter kun­nen pos­ten op inst­agram alleen speel ik dan vals. Alleen foto’s van­uit mijn hotel­ka­mer mogen in de rubriek ‘Room with a view’.

Dege­nen die zich afvra­gen of er UFO’s boven Cluj zwe­ven kan ik ter gerust­stel­ling mel­den dat dit de weer­kaat­sing in het raam is van de lam­pen in de hal. Geen nade­ren­de inva­sie van bui­ten­aard­se wezens dus. Voorlopig.

~ ~ ~