Woensdag, 21 november 2018

Van­daag hebben we niet doorge­bracht op de cam­pus maar voor de veran­der­ing in het cen­trum van Cluj zelf. Voor onze team­build­ing sessie had­den we een ruimte gere­serveerd waar nor­maal gespro­ken star­tups en zzp’ers kan­toor­ruimte kun­nen huren. We dacht­en dat dit wel een inspir­erende omgev­ing zou kun­nen zijn voor de ver­schil­lende speelse break-out momenten die we gep­land had­den. En gezien de ent­hou­si­aste reac­ties van het team bleek dit goed uit te pakken. De lunch werd trouwens ver­zorgd in restau­rant annex bier­brouw­er­ij Klausen­burg­er op de boven­ste verdieping. Vanaf het dak­ter­ras (wegens het win­ter­seizoen helaas ges­loten) heb je een prachtig uitzicht over de bin­nen­stand. Ik was er nog nooit eerder geweest maar ben nu zek­er van plan er komende zomer opnieuw naar toe te gaan. Ook voor het eten.

~ ~ ~

Geef een reactie