Donderdag, 6 december 2018

Van 1996 tot en met 2016 heb ik in Arn­hem gewoond. Ten­min­ste, dat dacht ik. Nu ik Arn­hem heb ver­ruild voor de gemeente Bem­mel kreeg ik van de sint een boek­je waarin al meteen op de eerste bladz­i­jdes duidelijk werd gemaakt dat ik al die tijd juist níet in Arn­hem heb gewoon, maar Arn­hem-Zuid. En dat is toch echt iets anders:

Arn­hem is Arn­hem-Noord, waar het hart en de ziel van de hoofd­stad van Gelder­land liggen. Niet alleen in het cen­trum, ook in omrin­gende wijken zoals Klaren­dal, de Geit­enkamp en het Spijk­erk­warti­er. Arn­hem-Zuid zou ook een buiten­wijk van iedere willekeurige andere stad kun­nen zijn.
[p.12, De Rijn, de Fles, Arn­hemse Meis­jes en Vites, Rem­co Kock]

Ik wist dat natu­urlijk wel. Toen we de besliss­ing namen om samen te gaan wonen en ons oog viel op Arn­hem, werd ons al snel duidelijk dat het cen­trum in Arn­hem-Noord veel min­der geschikt was. Niet alleen was het veel duur­der om passende woon­ruimte te vin­den, ook bracht het veel onge­mak met zich mee wat typ­isch is voor een drukke bin­nen­stad zoals weinig par­keer­ruimte, gelu­idsover­last tot laat in de nacht en meer van dat. De keus was al snel gemaakt, wij gin­gen iets zoeken in Arn­hem-Zuid. En daar hebben we nooit spi­jt van gehad. Tenslotte was Noord op fiet­saf­s­tand en lagen de vele voorde­len die een ‘grote stad’ had nog steeds bin­nen hand­bereik. Voor ons was het ‘the best of both worlds’ en namen we de neer­buigende grap­jes die gemaakt wer­den over Zuid op de koop toe.

Zuid is de tegen­pool van Noord: kind­vrien­delijk, vlak en veilig. In Noord is het heuv­el op, heuv­el af. […] Noord is de stad, Zuid is, tja, wat? Het cen­trum van Zuid is Kro­nen­burg. Overdekt winke­len. Kro­nen­burg sym­bol­iseert Arn­hem-Zuid. Niet roman­tisch, wel prak­tisch.
[p.11]

Voor ik het vergeet te zeggen, het boek van Rem­co Kock waar ik deze twee citat­en van­daan halen is verre van een neer­buigend boek over Arn­hem-Zuid. Inte­gen­deel, het is een verza­mel­ing korte ver­halen over Arn­hem waar de schri­jver op zeer komis­che wijze de draak steekt met Arn­hem en de Arn­hem­mers in het alge­meen en zichzelf in het bij­zon­der. Ik ben er deze avond in begonnen en moest al ver­schei­dene keren hardop lachen. Iets wat me niet vaak overkomt tij­dens het lezen. Kopen dat boek als je Arn­hem wat beter wilt leren ken­nen.

De Rijn, de Fles, Arn­hemse Meis­jes en Vites
Men­no Kock
Uit­gev­er­ij Kon­trast
ISBN 9789492411334

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets