Vrijdag, 7 december 2018

Eind decem­ber 2017 luk­te het me om toch nog in de dubbele cijfers te komen voor wat betre­ft het aan­tal boeken dat ik uit­gelezen kreeg. Uitein­delijk bleef de teller staan op 13 boeken. Een karig gemid­delde van 1 boek per maand. Mijn voorne­men was om het dit jaar beter te doen.

Wel­nu, dat gaat me lukken. Maar een echte ver­be­ter­ing ten opzichte van vorig jaar kun je het niet noe­men of ik moet in de laat­ste drie weken nog een tien­tal boeken weten weg te lezen. Want van­daag, 9 decem­ber 2018, is het me pas gelukt om de 13 boeken van vorig jaar te passeren.

En het is meteen d’rop en d’rover want ik had niet door dat het boek van Mariska van Sprun­del op enkele bladz­i­jdes na nog niet was uit­gelezen. Dat heb ik eerst snel gedaan voor­dat ik aan het laat­ste gedeelte over Ernum begon. Dus kon ik net voor mid­der­nacht zowaar 2 titels bijschri­jven. Dat zal me niet snel weer gebeuren.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets