Woensdag, 26 december 2018

Wat ik niet wist is dat je in Net­flix door op je account te klik­ken de moge­lijk­heid hebt om je com­ple­te kijk­ge­schie­de­nis terug te zien. Dan schrik je af en toe wel even­tjes als je denkt geen bin­ge-wat­cher te zijn maar de har­de cij­fers toch iets anders sug­ge­re­ren. Mijn excuus is dat de lan­ge­re kijk­ses­sies voor­al plaats­vin­den tij­dens een vakan­tie­pe­ri­o­de of wan­neer ik voor het werk in het bui­ten­land ver­blijf. Een mager excuus, dat besef ik.

Ook een con­fron­ta­tie aan­gaan met je kijk­ge­drag? Klik op je gebrui­kers­pro­fiel om je account te ope­nen en scroll in het vol­gen­de scherm naar het gedeel­te dat ‘mijn pro­fiel’ als aan­dui­ding heeft.

Klik daar­na op ‘Kij­k­ac­ti­vi­teit’ en in het vol­gen­de scherm kun je terug bla­de­ren via de ‘Meer weer­ge­ven’ knop tot aan je aller­eer­ste pro­gram­ma dat je op Net­flix bekeek. Weet je nog wat dat was? Voor mij was het de serie Lost. Ik was daar al eens mee begon­nen via dvd’s, maar in het 3de sei­zoen afge­haakt. Net­flix gaf me in 2013 een twee­de kans en die beviel me zo goed dat we het proef­abon­ne­ment al snel omge­zet heb­ben in een vast abonnement.

Nadat ik door de hele geschie­de­nis was gegaan bedacht ik me dat het mis­schien wel han­dig zou zijn om bij te hou­den wel­ke series en films ik al geheel en/of gedeel­te­lijk gezien heb. Voor­al omdat ik regel­ma­tig samen met Inge onder haar account iets op Net­flix volg. Met deze eigen lijst kan ik mak­ke­lij­ker terug­vin­den wel­ke series ik al tot het ein­de toe heb gezien en wel­ke ik nog moet afkij­ken. Maar ook wel­ke series nog niet hele­maal com­pleet op Net­flix staan. Op Net­flix lijkt het dan als­of je alle sei­zoe­nen gezien hebt, maar dat is mis­lei­dend. Het gaat dan alleen om de sei­zoe­nen die op Net­flix te vol­gen zijn.

Afijn, het was een leuk klus­je voor deze twee­de kerstochtend.