Woensdag, 26 december 2018

Wat ik niet wist is dat je in Net­flix door op je account te klikken de mogelijkheid hebt om je com­plete kijkgeschiede­nis terug te zien. Dan schrik je af en toe wel even­t­jes als je denkt geen binge-watch­er te zijn maar de harde cijfers toch iets anders sug­ger­eren. Mijn excu­us is dat de lan­gere kijk­sessies vooral plaatsvin­den tij­dens een vakantiepe­ri­ode of wan­neer ik voor het werk in het buiten­land verbli­jf. Een mager excu­us, dat besef ik.

Ook een con­frontatie aan­gaan met je kijkge­drag? Klik op je gebruik­er­sprofiel om je account te ope­nen en scroll in het vol­gende scherm naar het gedeelte dat ‘mijn profiel’ als aan­duid­ing heeft.

Klik daar­na op ‘Kijkac­tiviteit’ en in het vol­gende scherm kun je terug bladeren via de ‘Meer weergeven’ knop tot aan je allereer­ste pro­gram­ma dat je op Net­flix bekeek. Weet je nog wat dat was? Voor mij was het de serie Lost. Ik was daar al eens mee begonnen via dvd’s, maar in het 3de seizoen afge­haakt. Net­flix gaf me in 2013 een tweede kans en die beviel me zo goed dat we het proe­fabon­nement al snel omgezet hebben in een vast abon­nement.

Nadat ik door de hele geschiede­nis was gegaan bedacht ik me dat het miss­chien wel hand­ig zou zijn om bij te houden welke series en films ik al geheel en/of gedeel­telijk gezien heb. Vooral omdat ik regel­matig samen met Inge onder haar account iets op Net­flix volg. Met deze eigen lijst kan ik makke­lijk­er terugvin­den welke series ik al tot het einde toe heb gezien en welke ik nog moet afk­ijken. Maar ook welke series nog niet hele­maal com­pleet op Net­flix staan. Op Net­flix lijkt het dan alsof je alle seizoe­nen gezien hebt, maar dat is mis­lei­dend. Het gaat dan alleen om de seizoe­nen die op Net­flix te vol­gen zijn.

Afi­jn, het was een leuk klus­je voor deze tweede ker­stocht­end.

Het resul­taat staat hier => mijn Net­flix kijk­li­jst.

~ ~ ~

Geef een reactie