Zaterdag, 29 december 2018

Het is raar. Inmid­dels ben ik al ruim een week thuis. Ker­st­vakantie. Maar zo voelt het niet. Eerder als een heel lang uit­gerekt week­end. De zater­da­gen met bood­schap­pen en klus­jes wis­se­len zich geruis­loos af voor zonda­gen met relax momenten en (andere) klus­jes. Soms over­heerst het zater­daggevoel, dan weer het zondags­gevoel. Het bli­jft echter week­end. Miss­chien komt het omdat de plan­ning niet voorzag in een ker­st­mis met fam­i­lie over de vlo­er of met ver­plicht fam­i­liebe­zoek elders. Dat staat voor mor­gen gep­land. Dus kon­den we doen en lat­en waar we zin in had­den, net zoals tij­dens de zomer­vakantie. Alleen bleef het week­end en werd het als­maar geen ker­st­vakantie.

Niet dat het erg is. Vrij is vrij. En een (heel lang) week­end is tenslotte ook vakantie. Dus je hoort mij niet kla­gen. Hoo­gu­it vraag ik me af waarom het deze keer zo anders dan anders voelt.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets