Maandag, 31 december 2018

Het was mij nog niet eer­der opge­val­len maar vol­gens Inge staat de lift­ca­bi­ne er elk jaar. Bij de ingang van het tuin­cen­trum naast de olie­bol­len­kraam. Mis­schien dat de afge­lo­pen jaren Inge de olie­bol­len heeft gehaald. Hoe­wel, dit is pas de twee­de jaar­wis­se­ling die we in Bem­mel vie­ren en heb­ben we daar­voor de olie­bol­len waar­schijn­lijk ergens anders gehaald. Ik kan het me niet voor de geest halen. Gis­ter­mid­dag kreeg ik in ieder geval de opdracht olie­bol­len te gaan halen. Ik fiets wel even naar het dorp, zo liet ik weten. Dat was niet de bedoe­ling. De kraam bij het tuin­cen­trum, daar moest ik zijn. Want de lekkerste.

En dus stond ik niet veel later in de rij bij een ski­lift. Kan ik toch zeg­gen dat ik een klein beet­je aan win­ter­sport heb gedaan deze kerstvakantie.