Dinsdag, 1 januari 2019

- Gelukkig Nieuw­jaar alle­maal. De beste wensen voor 2019! -

~ ~ ~

Het vreugde­vu­ur van Schevenin­gen

En zij zei­den: Kom aan, laat ons voor ons dorp een vreugde­vu­ur bouwen, welks opper­ste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons mak­en, opdat wij niet miss­chien over de ganse aarde ver­strooid wor­den! Het vreugde­vu­ur zou moeten dienen als een herken­ningspunt in het land­schap, waar­door de mensen elka­ar niet kwi­jt zouden kun­nen rak­en.

God bekeek deze nij­vere lieden en oordeelde dat ze te ambitieus waren: ze probeer­den gelijk te zijn aan hem. Hij besloot de dor­pelin­gen te straf­fen met een Baby­lonis­che vonken­re­gen. Hier­door kon­den de mensen elka­ar niet meer ver­staan, en raak­ten ze alsnog ver­spreid over de boule­vard. De plek waar dit alle­maal gebeurde, noemde men voor­taan Vuurzee, het­geen ‘onver­ant­wo­ordelijk’ zou beteke­nen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets