Donderdag, 3 januari 2019

Mijn werkgev­er is voor diver­siteit. Dat ver­taalt zich ook naar de koffiehoek waar in de keukenkast­jes een bonte verza­mel­ing van koffie- en theekop­jes staat opgestapeld. Het is elke ocht­end opnieuw een ware zoek­tocht naar je eigen­ste drinkbek­er. Want denk maar niet dat je er zomaar een­t­je kunt pakken. We mogen dan flex­plekken hebben, maar bli­jf van mijn servies!

Per­soon­lijk vind ik het een mooi beeld, iedereen te zien drinken uit een unieke mok voorzien van aller­lei soorten logo’s of ander­soor­tige opdruk. Vrolijk, afwijk­end, rebels maar ook sen­ti­menteel of kitscherig. En, niet te ver­geten, het is super­handig wan­neer je voor een aan­tal collega’s wat gaat halen want je weet welk hoofd bij welke kop hoort.

Dat is vanaf nu verleden tijd. Deze ocht­end trof ik tot mijn ver­baz­ing een A4-tje aan in de koffiehoek. Er werd omstandig uit­gelegd dat alle keukenkast­jes tij­dens de vakantiepe­ri­ode leegge­haald waren en dat er over­al dezelfde uni­forme kop­jes met bedri­jf­s­l­o­go waren geplaatst. Zodat het nooit zoeken was naar je eigen mok en dat het ook voor bezoek­ers duidelijk was wat ze kon­den gebruiken. Want dat had in het verleden nog wel eens voor con­ster­natie gezorgd.

Alle ver­wi­jderde kop­jes, mokken, glazen en bek­ers kun­nen tot 14 jan­u­ari opge­haald wor­den, daar­na gaan ze naar de kringloop. Het is offi­cieel over met het diver­siteitsstreven bin­nen ons bedri­jf.

~ ~ ~

Geef een reactie