Vrijdag, 4 januari 2019

De tweede werkdag van 2019 zit er weer op. Ik merk dat ik nog wat zoek­ende ben. Vorig jaar had ik een tijdelijke func­tiewi­jzig­ing die echter recen­telijk per­ma­nent is gewor­den. Dat betekent dat een aan­tal zak­en die ik tot nu toe op de lange baan had kun­nen schuiv­en nu alsnog gedaan moeten wor­den. Ook mijn eigen werk­wi­jze en wat ik wel of niet wil bereiken in deze (nieuwe) func­tie moet ik herover­we­gen nu het niet langer tijdelijk is. Ik ben er nog niet hele­maal uit. Niet heel erg behalve dan dat het vanaf vol­gende week waarschi­jn­lijk weer oud­er­wets druk gaat wor­den, dus veel tijd zal er dan niet meer overbli­jven om op mijn gemak aan plaats­bepal­ing te doen. Laat ik het week­end maar eens gebruiken om er wat verder over na te denken.

~ ~ ~

Waar ik ook over zit te dubben is mijn blog. De afgelopen maan­den heb ik veel vri­je tijd gesto­ken in het omzetten van mijn oude domein petepel.nl naar het huidi­ge domein. Het oude domein was ooit bij toe­val ontstaan omdat ik wat aan het uit­proberen was en is toen een eigen lev­en gaan lei­den. Het is ook een lange tijd bijvoor­beeld mijn twit­ter­naam geweest. Nu heb ik alles onder mijn eigen naam opgezet. Dat was vooral leuk en leerza­am om te doen. Maar wat nu? Al een hele tijd probeer ik weer wat fre­quenter te bloggen. En dat gaat me tot nu toe redelijk goed af. Ik heb bij­na het dagelijkse ritme weer te pakken. Alleen bli­jft het zoeken naar de vorm. In het verleden schreef ik regel­matig fic­tie en daar­naast deed ik mee aan blog­ger­sleesclub­je waar­door ik veel recen­cies kon pub­liceren. Dat is een stuk min­der gewor­den. Op dit moment heb ik alleen de zondagse serie over Don Qui­chot (behalve afgelopen zondag wan­wege de vakantie). Voor de rest zijn het vooral korte per­soon­lijke updates die ik hier plaats.

Zit iemand daar wel op te wacht­en? Maakt het wat uit? Doe ik het nog steeds voor mezelf of wil ik tegelijk ook wat zin­vols te vertellen hebben voor de inci­den­tele bezoek­er die hier naar mijn zin nog niet vaak genoeg langskomt? Maar waarom zou die ook wan­neer ik toch niets te vertellen heb? Ook daar ga ik mezelf komend week­end wat meer mee bezig houden.

~ ~ ~

Geef een reactie