Dinsdag, 8 januari 2019

Het eerste boek in 2019 is uit­gelezen: Mooi doo­dliggen door A.F.Th. van der Hei­j­den. In de ker­st­vakantie had ik bedacht om de ref­er­en­ties naar andere boeken op te schri­jven die in de tekst ver­meld wor­den of die te bin­nen schi­eten tij­dens het lezen. Bij deze in willekeurige vol­go­rde:

 • Romeo en Julia — Shake­speare
 • Biografie over Tol­stoj (en zijn vrouw)
 • Geschiede­nis van de Rus­sis­che lit­er­atu­ur — Karel van het Reve
 • Pnin — Vladimir Nabokov
 • Dood in Venetië — Thomas Mann
 • Hitler — Joachim Fest
 • Madame Bovary — Gus­tave Flaubert
 • Fifty shades of Grey — E.L. James
 • Dode zie­len — Gogol
 • Mosk­ou op sterk water — Venedikt Jero­fe­jev
 • Een schoonheid uit Mosk­ou — Vik­tor Jero­fe­jev
 • Kwaad­schiks — A.F.Th. van der Hei­j­den

Toch nog een flink lijst­je. Waar­bij het idee is om uit deze titels er een­t­je te kiezen die ik hier­na wil gaan lezen, met de restric­tie dat ik het boek al in mijn bez­it moet hebben omdat ik dit jaar zoveel mogelijk boeken uit mijn eigen bib­lio­theek wil gaan lezen en de aankoop van nieuwe boeken beperkt wil houden. Omdat ik max­i­maal twee boeken tegelijk lees (één fic­tie en één non-fic­tie) sta ik mezelf toe om twee titels te kiezen. Een fic­tie die ik na Mooi doo­dliggen ga lezen, en een non-fic­tie die ik na SPQR ga lezen. Dit is mijn keuze:

 • Fic­tie => Pnin — Vladimir Nabokov
 • Non-fic­tie => Geschiede­nis van de Rus­sis­che lit­er­atu­ur — Karel van het Reve

Wordt ver­vol­gd.

~ ~ ~

Geef een reactie