Vrijdag, 11 januari 2019

Deze week was het weer raak met de dage­lijk­se avond­fi­les. Zo erg dat ik gis­ter­avond pas tegen zeven uur ver­trok en als­nog er bij­na een uur over deed ter­wijl het nor­maal niet meer dan een half uur hoeft te duren. Voor de zeker­heid check­te ik dus van­avond op goog­le maps hoe het ver­keer er bij (stil)stond. Geluk­kig viel het mee. En tege­lij­ker­tijd viel me iets anders op. Het resul­taat van onze ver­bou­wing aan het huis is nu van boven goed te zien. Bij­voor­beeld het nieu­we dak met door­ge­trok­ken dak­ter­ras met daar­in twee ramen en ook de ver­leng­de schuur. Ver­der natuur­lijk de tuin die flink onder han­den is geno­men en niet te ver­ge­ten de twee vij­vers. Bij­zon­der dat het er zo snel al op staat.

Geef een antwoord