Zondag, 13 januari 2019

Ren­nen. In de regen. En met wat wind erbij. Ik vind het heer­lijk. Daarom zag ik er hele­maal niet tegenop om deze ocht­end, na mijn weke­lijkse (ja, ik hoop er weer een vaste rou­tine van te mak­en) blog­post over Don Qui­chot de hard­loop­schoe­nen aan te trekken. Ik had al wat hard­lop­ers voor­bij zien komen en wat me telkens weer ver­baas­de was hoe warm ingepakt ze waren. Alsof het hart­je win­ter was. Qua seizoen miss­chien, maar de weer­som­standighe­den zijn toch echt niet zodanig dat een lange broek, hand­schoe­nen en een muts nodig zijn. Hoo­gu­it een wind­jack­je. Wat mij betre­ft ten­min­ste.

En zo vertrok ik dan ook. In mijn korte broek. Bin­nen de kort­ste keren was ik zeik­nat. Want hoewel het de eerste minuten niet regende begon het al snel te hozen. Het mocht de pret niet drukken. Tegen de wind in beuk­end ver­vol­gde ik mijn weg vast­besloten min­i­maal een rond­je van vijf kilo­me­ter te voltooien. De voor­bi­je week heb ik helaas verza­akt qua vasthouden aan de drie dagen regel en daarom had ik wat goed te mak­en. Tegelijk­er­ti­jd wil ik de boel ook niet forceren. Nieuwe blessures zit ik niet op te wacht­en. De vijf kilo­me­ter is dus een soort van com­pro­mis. Daar­nast bedacht ik me tij­dens het ren­nen dat ik in ieder geval vanaf nu mezelf kan ver­plicht­en dat wan­neer ik een dag niet loop ik dan wel op z’n minst een aan­tal minuten aan core train­ing moet doen. Ga ik wel lopen dan is de core train­ing option­eel. Zo hou ik mezelf bezig.

Onder­weg kwam ik een hek en sloot tegen. Dat is wel vak­er het geval maar miss­chien omdat ik toch al nat was en door­dat het weinige sur­vival­run­bloed dat nog door mijn aderen stroomt plots wat hart­stochtelijk­er ging stromen, kon ik het niet lat­en wat oefenin­gen bij het hek te voltooien en een paar keer over de sloot te sprin­gen. Als een kind zo blij liep ik de rest naar huis in sop­pende hard­loop­schoe­nen vol met water en mod­der waar een hete douche het feest com­ple­teerde. De zondag kan niet meer stuk.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets