Zondag, 20 januari 2019

Of er spe­ci­aal iemand op de zondag voor Don Qui­chot een bezoek­je aan mijn blog brengt is me niet bek­end (miss­chien kun je het lat­en weten mid­dels een reac­tie onder deze post). Mocht het zo zijn dan bij deze mijn wel­ge­meende excus­es. Van­daag ver­schi­jnt er geen nieuw deelt­je in de ges­taag groeiende reeks. Niet omdat ik er weer de brui aan geef. Wees gerust, ik heb er juist de smaak weer van te pakken gekre­gen. Nee, de reden is dat ik van­daag naar Cluj-Napoca reis voor een week­je over­dracht van het team aldaar aan de van oud­er­schapsverlof terugk­erende man­ag­er. Dit, in com­bi­natie met wat klussen in de ocht­end lieten geen tijd over om een nieuwe bij­drage te schri­jven.

Nu zou je kun­nen zeggen dat ik het dan maar iets beter had moeten plan­nen door de blog­post gis­ter al te schri­jven. Helaas had ik toen ook geen tijd. Net als van­daag begon de dag met ver­schil­lende klussen en rond het mid­dagu­ur vertrok ik richt­ing Dor­drecht voor een work­shop Design Think­ing by Doing, ver­zorgd door de onovertrof­fen en bij­zon­der sym­pa­thieke Cor Noltee. Ik had me hier niet zelf voor ingeschreven maar was volkomen tot mijn aan­ge­name ver­rass­ing uitgen­odigd door de min­stens zo sym­pa­thieke en hartver­war­mend lieve Elja. Dus, opnieuw, geen tijd.

En ja, ik weet het. Er staat niets geschreven over deze work­shop op zater­dag. Daar moet ik ook nog aan werken. Of ik die update dan met terug­w­erk­ende kracht op zater­dag ga zetten (anti­dateren) weet ik nog niet. Mocht ik daar­toe besluiten (besloten hebben) en je leest deze blog­post pas daar­na dan moet een en ander vreemd overkomen. Het zij zo.

~ ~ ~

Ik ben inmid­dels in Cluj met drie kwarti­er ver­trag­ing en het sneeuwt hier. Niet veel in tegen­stelling tot andere delen van Roe­menië waar het wel met bakken uit de lucht is gekomen. Helaas was het al donker bij aankomst. Mooie plaat­jes kun je daarom miss­chien pas vanaf mor­gen verwacht­en mocht de sneeuw bli­jven liggen en niet al com­pleet tot pap zijn gere­den of wegges­molten door inval­lende dooi.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets