Vrijdag, 25 januari 2019

En het twee­de boek van 2019 is uit­ge­le­zen: Pnin door Vla­di­mir Nabok­ov. Net als bij Mooi dood­lig­gen heb ik ook nu elke keer wan­neer ik tij­dens het lezen aan een ander boek of onder­werp moest den­ken dit opge­schre­ven. Soms was dit omdat de titel en/of de auteur werd ver­meld in het boek zelf, maar ook moet ik soms den­ken aan een ander boek wat ik ooit eer­der gele­zen heb of nog wil lezen van­we­ge een pas­sa­ge of gebeur­te­nis in het boek. Eigen­lijk maakt het niet zoveel uit waar­om ik aan een ander boek moet den­ken, het gaat me er meer om dat ik het dit jaar eens opschrijf.

Het idee is dat ik dan wat rust in mijn hoofd krijg en de focus bij het boek blijft wat ik aan het lezen ben juist omdat opge­schre­ven heb waar ik anders maar aan blijf den­ken. En ver­der ga ik uit de lijst die zich zo vormt een boek kie­zen dat ik dan hier­na ga lezen. De eni­ge voor­waar­de die ik met gesteld heb is dat het een boek uit mijn eigen ver­za­me­ling moet zijn. Zodat ik wat hope­lijk wat min­der koop of althans wat meer lees uit wat ik al ooit eer­der gekocht heb.

Laat ik aller­eerst delen waar ik zoal aan moest den­ken tij­dens het lezen van Pnin:

 • Faust — Goethe
 • Geschie­de­nis van de Rus­si­sche lite­ra­tuur — Karel van het Reve
 • S. — V.M. Stra­ka (D. Dorst en J.J. Abrams)
 • Sto­ner — John Williams
 • Mac­beth — Shakespeare
 • Bio­gra­fie over Stalin
 • Anna Kare­ni­na- Tolstoj
 • Dok­ter Zji­va­go — Boris Pasternak
 • The revolt of the mas­ses — José Orte­ga y Gasset

Zo terug­le­zend kan ik niet altijd meer voor de geest halen waar­om ik aan deze boe­ken moest den­ken. Het kan goed zijn dat ook nog eens de omstan­dig­he­den mee­ge­speeld heb­ben en dat ik onbe­wust iets gehoord of gezien heb voor­af of tij­dens het lezen waar­door ik aan iets moest den­ken dat mis­schien hele­maal geen rela­tie tot het boek heeft. Maar opnieuw kan ik daar niet echt mee zit­ten. Deze titels heb ik opge­schre­ven en hier ga ik dus uit kie­zen welk vol­gend boek ik ga lezen. Waar­bij ik dien te ver­mel­den dat het twee titels zijn die ik mag uit­kie­zen. Een fic­tie waar ik mee mag begin­nen en een non-fic­tie dat ik mag gaan lezen nadat ik eerst SPQR door Mary Beard en Geschie­de­nis van de Rus­si­sche lite­ra­tuur door Karel van het Reve heb uit­ge­le­zen. Want in SPQR ben ik nog steeds bezig en het boek door Karel van het Reve is na het lezen Mooi dood­lig­gen gekozen.

Uit de lijst van Pnin zijn dit de twee boe­ken die ik wil gaan lezen:

 • Dok­ter Zji­va­go — Boris Pasternak
 • The revolt of the mas­ses — José Orte­ga y Gasset

En dat bete­kent dat mijn lees­lijst er nu als volgt uitziet:

Non-fic­tie:
SPQR — Mary Beard
=> Geschie­de­nis van de Rus­si­sche lite­ra­tuur — Karel van het Reve
=> The revolt of the mas­ses — José Orte­ga y Gasset
Fictie:
Dok­ter Zji­va­go — Boris Pasternak

Wordt ver­volgd.

Geef een antwoord