Zwerfkat met duif

Ik werd opge­schrikt door het geluid van hef­tig geflad­der en woest gemi­auw. Daar­na was het weer rus­tig. Het tumult was bij de buren en ik besloot een kijk­je te nemen wat er aan de hand was. De kale tak­ken ont­na­men me helaas gro­ten­deels het zicht op het gras­land waar nor­maal enke­le paar­den staan te relaxen. Nu zag ik twee zwerf­kat­ten die ik wel vaker hier zie rondscharrelen. 

Zou­den ze gevoch­ten heb­ben? Maar ik had toch ook dui­de­lijk een vogel in nood gehoord. 

Pas toen had ik door dat de kat die voor­op liep een gro­te duif in haar bek had. Moei­zaam sleep­te ze haar prooi met zich mee ter­wijl de ande­re kat op afstand volg­de. Waar­schijn­lijk hopend op wat kliekjes. 

~ ~ ~