Daar hep je regtop

Je rijdt ’s ocht­ends in je auto naar het werk en op de radio hoor je dat je recht hebt op kun­nen lezen en schri­jven. En je denkt Ja! daar heb ik zek­er recht op want heel je lev­en heb je al willen lezen en schri­jven en je luis­tert goed wat je moet doen om daar recht op te hebben en het is heel makke­lijk want je hoeft alleen maar naar daar heb je recht op punt nl te gaan. Maar eerst naar het werk dus moet je het onthouden want opschri­jven kun je het nog niet hoewel je daar wel recht op hebt.

Na het eten ’s avonds was je het toch nog bij­na ver­geten maar opeens moest je er weer aan denken en dus kruip je achter de com­put­er en ga je op zoek naar de web­site waar ze je kun­nen helpen.

daarhep­jereg­top­puntnl

daarhe­b­jereg­top­puntnl

daarhe­b­jere­hc­top­puntnl

daarhe­b­jere­hc­tobpuntnl

daarhe­b­jerech­tobpuntnl

daarhe­b­jerech­top­puntnl

Ein­delijk. Je had de hoop al bij­na opgegeven maar nu lijkt het toch dat je op de site bent. De let­ters zeggen je nog niet zoveel maar je ziet woor­den waar een streep­je onder staat en daar­van weet je dat je er op kunt klikken. Klik.

Nee hè, nog meer let­ters. En cijfers zo te zien. Som­mige herken je, maar niet alle­maal. Dan zie je het luid­sprek­ert­je in de link­er­boven­hoek. Aha, dat zal een hoop duidelijk mak­en. Vol verwacht­ing klik je erop Klik! en hoort een blikkerige vrouwen(?)stem het vol­gende oplezen:

Beter lezen en schri­jven? Daar heb je recht op! 1 op de 10 Ned­er­lan­ders kan niet zo goed lezen en schri­jven. Dat zijn mensen zoals jij. Niet erg. Wel verve­lend. Gelukkig kun je er wat aan doen. Leer nu beter lezen en schri­jven. Bel: 0800–0234444.

Je moet het een paar keer terugluis­teren voor­dat je het num­mer uit je hoofd kunt opdre­unen want opschri­jven daar heb je dan wel recht op maar helaas kun je dat nog steeds niet. En je vraagt je af waarom ze dat num­mer ook niet gewoon op de radio had­den kun­nen vertellen ter­wi­jl je siri vraagt om het num­mer te bellen maar dan had je niet terug kun­nen luis­teren en om nu de hele dag in de auto te bli­jven zit­ten om ieder half uur het bericht voor­bij te horen komen schi­et ook niet op en dan wordt de tele­foon opgenomen aan de andere kant.

Helaas. De voice­mail. Dan mor­gen sire maar lat­en terug­bellen als je het num­mer tot zolang weet te onthouden.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets