Het gaat moeizaam

We zijn alweer een week ver­der zon­der dat ik de gele­gen­heid heb geno­men om te gaan hard­lo­pen. Sep­tem­ber voelt nog als heel ver weg en dat helpt ook niet echt. Iede­re dag is er wel iets wat voor­rang krijgt boven het gaan trai­nen, maar dat kan natuur­lijk niet lang zo blij­ven. Tot nu toe is de zon­dag het meest geschik­te moment om er op uit te trek­ken en zo ook deze och­tend. Dat ik veel te wei­nig train is dan met­een af te lezen aan de resul­ta­ten ach­ter­af. Ondanks dat ik voor mijn gevoel lek­ker bui­ten ben geweest is het qua tem­po erg bedroe­vend. Ik moet daar echt mini­maal een vol­le minuut van af zien te krij­gen wil het ergens op lij­ken. Werk aan de win­kel. Eens zien of het komen­de week beter gaat.

~ ~ ~

Wat: Air­bor­ne Free­dom Trail
Wan­neer: 14 sep­tem­ber 2019
Afstand: 28 kilometer

~ ~ ~