Specht

Ach­ter in de tuin staat een kip­pen­hok zon­der kip­pen. Die zijn vorig jaar afge­slacht door ver­moe­de­lijk een mar­ter of fret. Een­tje wist er te over­le­ven en logeert nu tij­de­lijk bij een bevrien­de tuin­man. Bin­nen­kort gaan we het hok van dich­ter gaas voor­zien zodat het hope­lijk kil­ler­proof wordt. Tot die tijd heb­ben we er net­jes met noten en zaad han­gen voor de klei­ner vogels in onze tuin die er zon­der over­last van eksters, vlaam­se gaai­en en kraai­en op hun gemak kun­nen eten.

Wat we niet gedacht had­den is dat ook de klei­ne bon­te specht zich op de ver­sna­pe­rin­gen zou stor­ten. Net als de mee­s­jes en mus­sen hing hij onder­ste­bo­ven aan een net­je en deed zich goed aan al het lek­kers. Helaas had ik geen goe­de came­ra bij de hand om op gepas­te afstand een dui­de­lij­ke foto te maken. Toen ik pro­beer­de wat dich­ter­bij te komen was de specht met­een gevlo­gen en ging hij weer voort­va­rend boven in de boom ver­der met het klus­je waar we hem alle­maal van ken­nen, gaten hakken.

~ ~ ~