Vijverduif

Het was weer ouder­wets warm van­daag. Of, zoals ze hier in Bem­mel zeg­gen, zo warm dat de dui­ven in de vij­ver vertoeven. 

Ik had het zelf nog niet eer­der gezien maar van­daag bleek maar weer eens dat die volks­wijs­he­den inder­daad niet op fan­ta­sie zijn geba­seerd. Van­af het ter­ras ach­ter het huis had ik mooi zicht op een gro­te hout­duif die uit­ge­breid de tijd nam om een ver­kwik­kend bad te nemen in de ondie­pe vij­ver. Geluk­kig dat de koi­vij­ver is afge­schermd door een net want anders had het wel eens hele­maal ver­keerd kun­nen aflo­pen voor deze dap­pe­re duiker.

~ ~ ~