Onkruid met worm

Het gazon aan de voor­kant mag eigen­lijk die naam niet heb­ben. Waar gras hoort te groei­en zien we voor­na­me­lijk onkruid. De zaad­jes komen van hein­de en ver aan­ge­waaid en omdat we een hoop bomen heb­ben moe­ten rooi­en toen we hier kwa­men wonen is alles rond­om het huis (zeker aan de voor­kant) nog erg open dus die zaad­jes heb­ben vrij spel om in de voor­tuin een leuk plek­je op te zoe­ken en zich per­ma­nent te vestigen.

Deze avond onder­nam ik weer eens een half­slach­ti­ge poging (omdat het men­se­lij­ker­wijs een onmo­ge­lij­ke opga­ve is om al het onkruid te ver­wij­de­ren) de erg­ste uit­was­sen uit de grond te trek­ken. Ik had daar­voor een han­dig lang mes­je tot m’n beschik­king waar­bij ik langs de wor­tel kon ste­ken en dan (indien je er een beet­je gevoel voor kreeg) het niet gewens­te plant­je zo omhoog kon wippen.

Wat me niet met­een opviel was dat echt bij iede­re vreemd­gan­ger die ik op deze manier wist te ont­wor­te­len er een of meer­de­re wor­men (of lar­ven?) als onder­huur­ders aan­we­zig waren. Ik heb ze maar samen met het onkruid op de com­post­hoop neergegooid.

~ ~ ~