Gele kwikstaartjes

Het lijkt wel of de vogels onze tuin dit jaar echt heb­ben gevon­den. Niet alleen zien we steeds meer vogels ver­schij­nen maar er dui­ken ook aller­lei nieu­we soor­ten op die we hier nog niet eer­der heb­ben gezien. Deze avond waren daar opeens enke­le gele kwik­staar­ten die voor in de tuin op zoek waren naar iets eet­baars. Hoe­wel ze niet ver­schrikt weg­vlo­gen toen wij ze van­uit het raam in de gaten hiel­den ble­ven ze wel op gepas­te afstand. Omdat ze ook nog eens super­be­weeg­lijk zijn viel het me moei­lijk om ze goed te kun­nen foto­gra­fe­ren. Ik heb dan wel een zoom­lens op mijn came­ra maar zon­der sta­tief is het dan haast ondoen­lijk om een scher­pe foto te maken. Dus heb ik voor de zeker­heid een hele hoop foto’s gemaakt in de hoop dat er wat bruik­baars tus­sen zit.

~ ~ ~