Huisarts

Voor mijn ver­moe­de­lij­ke lies­breuk moest ik langs bij de huis­arts. Alleen had­den we ons hier in Bem­mel nog niet laten over­schrij­ven naar de plaat­se­lij­ke dok­ter van dienst. In plaats daar­van bracht ik een bezoek­je aan onze voor­ma­li­ge woon­wijk. De deur van de huis­art­sen­post stond wagen­wijd open en er liep een hoop volk in en uit. Alle­maal bouw­vak­kers, zo bleek al snel. Bezig aan een zo te zien extre­me make­over. Ik werd door­we­zen naar de wijk Elder­veld gelijk zoals ik niet veel later door­ver­we­zen werd naar het zie­ken­huis in Arn­hem om een echo te laten maken. Aan de hand daar­van kan een inschat­ting gemaakt wor­den hoe en wan­neer de ingreep uit­ge­voerd moet wor­den. Tot die tijd: rus­tig aan doen.