Het puttertje, de vogel niet de roman

Tussen de gele kwik­staart­jes die onze voor­tu­inen deze avond opnieuw met kun komst verbli­j­den zag ik tot mijn ver­rass­ing plots een put­ter rond­hupsen. Die had ik, in tegen­stelling tot Inge nog niet eerder gezien. Of miss­chien wel, maar dan zon­der het te weten. Zo’n geweldige vogelspot­ter ben ik nu ook weer niet. Met al die ver­schil­lende soorten vogels die we hier de laat­ste tijd over het gazon kri­j­gen zal dat miss­chien wel gaan ver­beteren. Zek­er nu we tevens die geweldige voge­lat­las bij de hand hebben om alles op te zoeken en te con­trol­eren. Het is inder­daad een put­ter die ik met veel moeite op de foto heb gekre­gen.

Tegelijk bracht het mij het boek van Don­na Tartt in herin­ner­ing dat ik nog steeds moet lezen. Ik heb de engelse ver­sie die als titel The Goldfinch heeft. Daar­door moet ik juist weer denken aan een goud­vink. Die schi­jnt hier ook al eens ons perceel te hebben aangedaan vol­gens Inge. Wie weet kri­jg ik die bin­nenko­rt op de gevoelige plaat.

~  ~  ~

Geef een reactie