Groene specht

Bij het ont­wak­en hoorde ik vanocht­end zoals gebruike­lijk de vogels al flink tekeer gaan buiten. Ik opende de gordi­j­nen en wierp een blik in de tuin. Er was niet veel te zien. Het gelu­id van de vogels kwam voor­namelijk uit het bos naast ons huis. Net toen ik me wilde omdraaien voor een bezoek­je aan de bad­kamer zag ik iets rond­schar­re­len bij de vijver. Eerst dacht ik aan een vlaamse gaai. Maar wat was dan de rode vlek? Bloed? Het was moeil­ijk te zien zon­der bril. Hopelijk was het geen rat.

Met bril op bleek het een groene specht te zijn. We had­den die al eens eerder bij ons achter gezien. Mijn poging om er toen een foto van te mak­en was jam­mer­lijk gelukt (geen geheugenkaart­je in de cam­era). Ik besloot snel een nieuwe poging te wagen. Van­wege de ocht­end­schemer­ing is het resul­taat niet hele­maal naar tevre­den­heid. Hopelijk bli­jft het niet bij dit bezoek­je zodat ik het bij vol daglicht nog eens kan proberen.

Lat­er las ik in de voge­lat­las dat deze specht een zoge­naamde grond­fo­er­ageerder is. Wat ik eerst vreemd had gevon­den, namelijk dat gepik op de grond blijkt dus voor deze vogel heel nor­maal te zijn want hij heeft het vooral gemu­nt op aller­lei soorten mieren. Weten we dat ook weer.

~ ~ ~

Geef een reactie