Specht aan de netvoeding

Van­daag is het me ein­de­lijk gelukt om de specht scherp in beeld te krij­gen ter­wijl hij bezig is om noot­jes uit het net­je te peu­te­ren die daar eigen­lijk han­gen voor de kool- en pim­pel­me­zen. Een maand­je gele­den pro­beer­de ik het ook maar toen zat de specht ach­ter in de tuin in de kip­pen­ren waar we tij­de­lijk die net­jes had­den han­gen omdat er geen kip­pen in zit­ten. Toen ik dich­ter­bij kwam om een foto te maken trap­te ik per onge­luk op een tak die onder mijn voet met luid gekraak brak en de specht was onmid­del­lijk gevlogen. 

Deze keer zat de specht aan de zij­kant van ons huis en wist ik geluid­loos tot vol­doen­de afstand te nade­ren om enke­le foto’s te maken voor­dat ik opge­merkt werd.