En weg wassie

Al een aan­tal dagen schit­ter­de een externe con­sul­tant die aan ons project was toegewezen door afwezigheid. Zijn col­le­ga liet in eerste instantie niet meteen blijken dat ook zij geen idee had waar hij was en wan­neer we hem weer kon­den verwacht­en. Gis­ter kwam dan ein­delijk het hoge woord eruit. Ze zou bij hun geza­men­lijke man­ag­er navra­gen wat er aan de hand was.

Vanocht­end vroeg ik haar of ze iets meer te weten was gekomen. Ze aarzelde voor­dat ze antwo­ord gaf. Alsof ze naar de juiste woor­den zocht. ‘He has abscond­ed’, ver­stond ik. ‘Abscond­ed?’ Ja, dat had ik goed ver­staan. Als ik meer wilde weten dan kon ik beter recht­streeks con­tact opne­men met hun man­ag­er. Die trouwens sowieso een update ging uit­s­turen over haar niet aan­wezige col­le­ga.

En we gin­gen over tot de orde van de dag ter­wi­jl in mijn achter­hoofd het ‘abscond­ed’ bleef rond­zoe­men. Wat betek­ende het in god­snaam? Was hij getrof­fen door een ern­stige ziek­te? Veron­gelukt? Overge­plaatst? Gede­gradeerd? Gepro­moveerd? Ik wist het niet en was pas na de ver­gader­ing in de gele­gen­heid om het op te zoeken:

abscond:
To leave quick­ly and secret­ly and hide one­self, often to avoid arrest or pros­e­cu­tion. 

To retire from pub­lic view, or from the place in which one resides or is ordi­nar­i­ly to be found; depart in a sud­den and secret man­ner; take one’s self off; decamp; espe­cial­ly, to go out of the way in order to avoid a legal process.

Nu wist ik dat we aan een ste­vig en com­plex project werken met een dead­line die met rasse schre­den nadert maar dat een con­sul­tant ervoor op de vlucht slaat is ook voor mij de eerste keer dat ik het meemaak. Nev­er a dull day.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets