Zonnepark Lingewal

Jaren gele­den, althans voor mijn gevoel want zo lang wonen we hier nog niet, kre­gen we als een van de eerste post­stukken gericht aan ons als bewon­ers van Linge­w­al een med­edel­ing dat er hier om de hoek een zon­nepark aan­gelegd zou gaan wor­den. Niet veel lat­er viel er ook een brochure in de brieven­bus dat er een wind­molen geplaatst zou gaan wor­den. Alles om het duurza­am ima­go van de gemeente Linge­waard meer cachet te geven. (Zie ook de bio­gas instal­latie aan de overkant van de Linge.)

Van bei­de ini­ti­atieven hoor­den we daar­na niets meer. Ten­min­ste niet via de post. Miss­chien dat er nog volop over gespro­ken werd zon­der dat wij daar als buurt­be­won­ers inspraak in kon­den hebben. Nog waarschi­jn­lijk­er is het dat ik er verder geen aan­dacht aan besteed heb en dat de plan­nen gewoon uit­gew­erkt zijn in het tem­po dat bij zo’n tra­ject hoort. Want deze avond zag ik plots een bord in het veld staan bij de kruis­ing niet ver van onze won­ing.

Eerder deze week had ik al rij­plat­en in het wei­land zien liggen en even schoot er inder­daad door mijn hoofd dat het hier miss­chien voor­berei­din­gen betrof voor het zon­nepark. Net zo snel was de gedachte weer verd­we­nen. Er werd namelijk wel vak­er in het veld gew­erkt zo had ik de afgelopen jaren gemerkt. Dit­maal gaf het bord echter aan dat het nu menens was. Er komt daad­w­erke­lijk een zon­nepark.

Wat ik me nog kan herin­neren uit die eerste bericht­gev­ing gaan het zon­nepan­e­len wor­den die schuin geplaatst wor­den op zodanige hoogte dat er bijvoor­beeld schapen onder­door kun­nen lopen. Als ik de foto echter goed bek­ijk dan wor­den die pan­e­len redelijk dicht op elka­ar geplaatst. Niet echt hand­ig voor vee­teelt als er qua hoogte wel reken­ing mee is gehouden, maar er verder geen zon­licht doorge­lat­en wordt. Afi­jn, er zal heus wel over nagedacht zijn.

De voor de hand liggende vraag is natu­urlijk of we er nu ook reken­ing mee moeten houden dat er bin­nenko­rt een of meerdere wind­molens gaan komen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets