De witte motor

Inge vroeg me om wat foto’s te maken van de bloe­men in de tuin en natuur­lijk pak ik dan de came­ra en ga aan de slag. Bij een plui­zi­ge wit­te bloem (ik heb dus dui­de­lijk geen ver­stand van bloe­men en plan­ten) aan­ge­ko­men die ik van boven­af foto­gra­feer­de zag ik in eer­ste instan­tie niet dat er een gro­te hom­mel flink aan het gras­dui­nen was om zoveel moge­lijk wit stuif­meel te verzamelen.

Het lever­de een mooi plaat­je op toen ik wat meer inzoomde.

~ ~ ~