Glasvezel — poging 2 (en een beetje)

Van­daag zou­den ze weer komen voor de glas­ve­zel. Na de eer­ste poging eind juni had het nog heel wat voe­ten in aar­de (no pun inten­ded) om de afspraak voor van­daag gepland te krij­gen. Zo zou­den ze een week gele­den alweer geko­men zijn maar na een dag onver­rich­ter­za­ke thuis te zijn geble­ven werd later dui­de­lijk dat de aan­ne­mer op vakan­tie was. 

Daar­na kreeg ik een tele­foon­tje van iemand waar­van ik aan­nam dat hij een kijk­je kwam nemen hoe het gazon erbij lag omdat we dit als klacht had­den door­ge­ge­ven bij Digi­ta­le Stad. Dat zou gis­ter zijn geweest. Ook nu bleef Inge weer de hele dag bij huis zon­der dat er iemand kwam opda­gen. Toen ik hem ’s avonds aan de lijn had kreeg ik te horen dat hij nu op vakan­tie was. Het bleek om de ver­van­ger van de aan­ne­mer te gaan die inmid­dels weer terug was. En die zou dus van­daag komen.

Hij is ech­ter niet geweest zo kreeg ik bij thuis­komst van Inge te horen. Wel een ploeg Bul­ga­ren die dit­maal uit vier per­so­nen bestond waar­van er een­tje in ieder geval Engels sprak. Dat scheel­de een hoop. Zon­der al te veel over­hoop te halen werd de kabel op een diep­te van 30 cm aan­ge­legd want wij had­den wat foto’s opge­dui­keld van tij­dens de ver­bou­wing waar­op te zien was dat de rio­le­ring niet al te diep inge­gra­ven was.

Toen de klus geklaard was kreeg Inge naast excu­ses ook een doos gras­zaad over­han­digd. Nu maar hopen dat het bin­nen­kort weer eens een beet­je gaat rege­nen want voor­lo­pig wor­den wij net­jes over­ge­sla­gen wat neer­slag betreft.

~ ~ ~