Glasvezel — poging 2 (en een beetje)

Van­daag zouden ze weer komen voor de glasvezel. Na de eerste poging eind juni had het nog heel wat voeten in aarde (no pun intend­ed) om de afspraak voor van­daag gep­land te kri­j­gen. Zo zouden ze een week gele­den alweer gekomen zijn maar na een dag onver­richterza­ke thuis te zijn gebleven werd lat­er duidelijk dat de aan­nemer op vakantie was.

Daar­na kreeg ik een tele­foon­t­je van iemand waar­van ik aan­nam dat hij een kijk­je kwam nemen hoe het gazon erbij lag omdat we dit als klacht had­den doorgegeven bij Dig­i­tale Stad. Dat zou gis­ter zijn geweest. Ook nu bleef Inge weer de hele dag bij huis zon­der dat er iemand kwam opda­gen. Toen ik hem ’s avonds aan de lijn had kreeg ik te horen dat hij nu op vakantie was. Het bleek om de ver­vanger van de aan­nemer te gaan die inmid­dels weer terug was. En die zou dus van­daag komen.

Hij is echter niet geweest zo kreeg ik bij thuiskomst van Inge te horen. Wel een ploeg Bul­gar­en die dit­maal uit vier per­so­n­en bestond waar­van er een­t­je in ieder geval Engels sprak. Dat scheelde een hoop. Zon­der al te veel over­hoop te halen werd de kabel op een diepte van 30 cm aan­gelegd want wij had­den wat foto’s opge­duikeld van tij­dens de ver­bouwing waarop te zien was dat de rio­ler­ing niet al te diep inge­graven was.

Toen de klus geklaard was kreeg Inge naast excus­es ook een doos grasza­ad over­handigd. Nu maar hopen dat het bin­nenko­rt weer eens een beet­je gaat rege­nen want voor­lop­ig wor­den wij net­jes overges­la­gen wat neer­slag betre­ft.

~ ~ ~

Geef een reactie