Lijster afvinken

Omdat het zo lang licht is ’s avonds blijft het na een lan­ge werk­dag genie­ten van alle vogels die ons met een bezoek­je ver­e­ren. Niet dat ik iede­re keer opnieuw de foto­ca­me­ra erbij pak om ze vast te leg­gen, maar in het geval ik een soort zie die ik nog niet ken of nog niet eer­der hier op mijn blog heb ver­meld dan maak ik graag een uitzondering.

En zo was er dan deze avond opeens weer een lijs­ter. Al vaak gezien en nog vaker gehoord sinds we hier wonen, en ook al een paar keer gepro­beerd om ‘m te foto­gra­fe­ren ech­ter hij was iede­re keer gevlo­gen op het moment suprè­me. Nu was het raak, hoe­wel ik opnieuw niet de kans kreeg om echt scher­pe foto’s te maken. Opnieuw was ie snel ver­dwe­nen toen hij zag waar­mee ik bezig was.

~ ~ ~