Nieuwe traditie?

In plaats van recht­streeks naar huis reed ik deze avond naar het cen­trum van Arn­hem en par­keerde mijn auto in de immense garage onder het sta­tion. Zon­der waarde­volle spullen achter te lat­en liep ik ver­vol­gens richt­ing bin­nen­stad en zocht op de routeplan­ner naar de locatie van Mantra, het Indi­aase restau­rant waar ik afge­spro­ken had met drie collega’s uit Ede.

Hoewel, uit Ede…

Het eten­t­je was in eerste instantie om een externe con­sul­tant uit India gezelschap te houden. Al jaren werkt hij voor ons vanu­it Enge­land, maar het komende jaar zit hij in Ede en heeft nu woon­ruimte gevon­den in Wagenin­gen. Een goed restau­rant had hij echter daar nog niet weten te ont­dekken dus leek het ons wel leuk om een van de drie Indi­aase restau­rants die Arn­hem rijk is uit te proberen.

De keuze viel op Mantra.

Ik was een kwartiert­je te vroeg en ter­wi­jl ik alvast iets te drinken en te knabbe­len kreeg voorgeschoteld bedacht ik me dat niet veel lat­er aan dit zelfde tafelt­je drie mensen zouden aan­schuiv­en met een zeer diverse achter­grond. Zoals gezegd was daar dus de con­sul­tant uit India, maar daar­naast bestond het nog niet aan­wezige gezelschap uit een Poolse vrouw en een man uit de Achter­hoek die echter een geboren Iraniër is.

Over diver­siteit gespro­ken.

Niet veel lat­er diende de eerste gast aan tafel zich aan en vol­gde de rest daar kort achter­aan. Onmid­del­lijk ontspon zich een uiterst geanimeerde con­ver­sa­tie die alle kan­ten op ging en zeer fre­quent afgewis­seld werd door een overvloedig aan­bod van spi­jzen en drank. Na afloop was het dan ook niet meer dan logisch dat wij er het allen volledig mee eens waren dat dit voor meerdere her­hal­ing vat­baar was.

Wordt dus ver­vol­gd.

~ ~ ~

Geef een reactie