Survivalpakket

Mor­gen is dan ein­de­lijk de dag aan­ge­bro­ken dat ik onder het mes ga voor een lies­breuk­ope­ra­tie. Het wordt een kijk­ope­ra­tie onder vol­le­di­ge nar­co­se. Daar­na moet ik zeker de eer­ste week veel rust nemen en voor­zich­tig doen om het hech­tings­pro­ces van het mat­je dat ze gaan aan­bren­gen niet te ver­sto­ren. Ook de drie sne­des die ze rond mijn navel maken kun­nen dan goed helen.

Om de dagen door te komen kreeg ik van­daag een sur­vi­val­pak­ket. Waar­bij aan­ge­te­kend moet wor­den dat de alco­ho­li­sche Duvel apart gezet zal wor­den tot­dat ik vrij van medi­cij­nen ben. Een moment waar ik nu al naar uit kijk. 

~ ~ ~