Dag 1 na LBO

Zo. De eer­ste nacht en dag na de ope­ra­tie heb ik gehad. Gis­ter­avond licht gege­ten en wat tele­foon­tjes gepleegd naar deze en gene. Toen al snel naar bed want ik had het wel gehad. De hele nacht ver­plicht om mijn rug moe­ten lig­gen omdat het niet anders kon en daar­door de mees­te tijd wak­ker gele­gen. Wel goed gerust. Het viel trou­wens ook niet mee om in en uit het bed te gera­ken. Ondanks de medi­cij­nen komt er best nog wel wat pijn opzet­ten wan­neer je een ver­keer­de bewe­ging maakt of kracht zet op plaat­sen waar dat nu nog niet han­dig is. 

Al met al was ik van­och­tend dus alweer vroeg uit de veren om niet veel meer te kun­nen doen dan (heel voor­zich­tig) in een luie stoel neer te plof­fen en wat naar bui­ten te kij­ken. Om de zoveel tijd pro­be­ren op te staan en een stuk­je te lopen en dan weer terug in een ande­re stoel voor de brood­no­di­ge afwis­se­ling. Omdat ik niet echt gewend ben aan het slik­ken van medi­cij­nen was ik ook niet echt hel­der het groot­ste gedeel­te van de och­tend. Geluk­kig niet mis­se­lijk of duizelig.

In de namid­dag voel­de ik me in zover­re opge­knapt dat ik zin had om wat te lezen. Tot dan toe was dat beperkt geble­ven bij het door­bla­de­ren van de krant en wat tijd­schrif­ten. Nu had ik zin in een boek. Hoe­wel ik voor­ne­mens was te begin­nen met Het vogel­huis van Eva Meij­er pak­te ik eerst het boek How do we look / The eye of faith van Mary Beard op. Dat bleek een ver­keer­de keu­ze. Niet omdat het boek me niet kon boei­en toen ik er in begon te lezen, maar van­we­ge een totaal ande­re reden. Het was te zwaar. Als in dat het te veel gewicht had.

In m’n schoot druk­te het op mijn lies of op de won­den in mijn buik. En als ik het in m’n han­den hield dan moest ik net te veel kracht zet­ten wat ook weer tot onge­wens­te span­ning in mijn lies­streek leid­de. Dus helaas moest ik Mary alweer snel ter­zij­de leg­gen en zocht ik Eva op wat me tevens weer een stuk­je deed lopen. En zo kom ik de dag door.

~ ~ ~