Dodenlijst

Van­uit de klei­ne schuur aan de ach­ter­kant van ons ‘schu­ren­com­plex’ werd ik geroe­pen door I. Eerst dacht ik om te hel­pen bij het uit elkaar halen van een kast maar ze gaf aan dat ik mijn mobiel of een foto­ca­me­ra mee moest nemen.

Ze had iets gevon­den voor mijn euh, mijn … Doden­lijst? vul­de ik op goed geluk aan. 

Dat bleek een goe­de gok te zijn geweest. Tus­sen de twee kas­ten, waar­van ze er een­tje ont­man­teld had, was een spits­muis klem komen te zit­ten. Aan het half gemum­mi­fi­ceer­de lichaam­pje te zien alweer een hele tijd gele­den zon­der kans op ontsnapping.

Voor­dat ze het beest­je in de kli­ko zou gooi­en kreeg ik nog even de gele­gen­heid om er een foto van te maken voor mijn maca­be­re ver­za­me­ling die­ren­lijk­jes, die nu alge­meen bekend staat als dodenlijst.