Vrijdag, 23 augustus 2019

Niets te verbergen

Bij het ont­wa­ken schijnt de zon al vol­op. Bui­ten is de tem­pe­ra­tuur heer­lijk aan­ge­naam. Ik zet het kof­fie­ap­pa­raat aan en besluit om eerst de krant uit de brie­ven­bus te gaan halen. Als ik terug­kom zie ik dat I inmid­dels met het ont­bijt aan de tuin­ta­fel heeft plaats­ge­no­men. Ik ga ook zit­ten en vouw de krant open.

Heb je nog lek­ker gesla­pen? vraagt I ter­wijl ik me in mijn kof­fie verslik.

~ ~ ~

Arti­kel over nep­da­ting­si­tes in NRC