De Geverfde Vogel op doek

Op de ach­ter­flap van The Pain­ted Bird staat geschre­ven:

“… will stand by the side of Anne Frank’s unfor­get­ta­ble Dia­ry … a powerful­ly poig­nant human docu­ment …” — Har­ry Over­street

Tot mijn schan­de moet ik beken­nen dat ik Het Dag­boek van Anne Frank nog steeds niet gele­zen heb. In tegen­stel­ling tot het boek van Jer­zy Kos­in­ski. Vol­gens een voor­zich­ti­ge schat­ting heb ik The Pain­ted Bird min­stens vijf keer gele­zen, als het niet meer is.

Van­daag lees ik in NRC dat er een ver­fil­ming van The Pain­ted Bird op het fes­ti­val van Vene­tië in pre­mi­è­re is gegaan. Tot mijn schrik, want ik ben over het alge­meen niet gechar­meerd van het boek op doek. Zeker niet wan­neer het een favo­riet boek betreft.

De recen­sent is min­der terug­hou­dend en beschouwt de drie uur duren­de film in zwart wit door de Tsje­chi­sche regis­seur Václav Mar­houl als zijn mees­ter­werk.

Sce­na­rio, acteer­werk, came­ra­voe­ring, mon­ta­ge – The Pain­ted Bird is op alle niveaus een klas­se apart.

Het zal wel even duren (denk ik) voor­dat de film hier in Neder­land te zien zal zijn, dus mis­schien is het een idee het boek nog maar eens te lezen. Wie weet krijg ik dan weer opnieuw zin om me wat meer in het werk van Jer­zy Kos­in­ski te ver­die­pen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *