Een rondje net

[5 km hard­lo­pen / 31:14 minuten]

Een rond­je net voor­dat de regen met bak­ken uit de hemel kwam. Qua snel­heid viel er niet veel nieuws te mel­den. Als van­ouds. Er moet nog veel werk ver­richt wor­den wil ik weer in de buurt komen van mijn pre-LBO tij­den. Niet dat het zo lang­zaam ging als de 6:13 min/km die aan­ge­ge­ven staat. De eer­ste vijf­hon­derd meter heb ik heel rus­tig gelo­pen en gecom­bi­neerd met war­ming up oefe­nin­gen. Pas daar­na ben ik het tem­po wat gaan opvoe­ren. Ook de laat­ste kilo­me­ter heb ik het tem­po bewust weer terug­ge­bracht naar ergens tus­sen de 6:30 en 7:00 minu­ten. Ik wil­de voor­al mijn nieu­we spor­t­hor­lo­ge uitproberen.

Als een ver­vroegd ver­jaar­dags­ca­deau heb ik mezelf name­lijk getrak­teerd op een Gar­min Forerun­ner 45 hor­lo­ge omdat mijn oude ver­trouw­de Tom Tom Car­dio onher­stel­baar kaduuk was geraakt. Met de Gar­min komt ook een nieu­we app die ik momen­teel uit­pro­beer in plaats van Run­kee­per. Van­daar dat mijn hard­loop­tij­den in een nieuw jas­je gepre­sen­teerd wor­den. Het oog wil ook wat. Zeker als de pres­ta­ties achterblijven.

Geef een antwoord