Morgenochtend vertrek ik

[5,7 km hard­lo­pen / 33:09 minuten]

Mor­gen­och­tend ver­trek ik voor een week­je naar Cluj. Van­daag heb ik een dag­je vrij. M’n kof­fer is al zo goed als gepakt dus tijd genoeg om een rond­je te gaan ren­nen want afge­lo­pen zon­dag is het er niet van geko­men. Het weer is voor mij per­fect. Geen zon, niet te warm en wei­nig wind. Ook deze keer kies ik er weer voor om in plaats van vijf kilo­me­ter in één ruk te lopen een soort van inter­val­trai­ning te doen. Op dit moment, met mijn hui­di­ge con­di­tie voelt dat fij­ner aan. Ik kan er voor kie­zen om een bepaal­de afstand (bv 1 of 1,5 kilo­me­ter) snel te lopen en dan even tot rust te komen voor­dat ik opnieuw wat snel­ler ga. 

Vol­gen­de week woens­dag vlieg ik weer terug en dan op zon­dag staat er een trail­run van 16 km gepland. Ik denk niet dat ik er aan toe ben, zelfs als ik komend week­end in Cluj er aan toe kom een rond­je te gaan trai­nen. Laat ik mezelf niet voor de gek hou­den en voor­als­nog rus­tig aan doen en mijn con­di­tie gaan­de­weg weer opbou­wen zon­der de boel te forceren.