Room with a view

Voor­dat ik ging sla­pen bedacht ik me dat het mis­schien wel leuk zou zijn om nog snel even een foto te maken van het uit­zicht van­uit mijn hotel­ka­mer. Dat viel zoals gewoon­lijk weer eens goed tegen. Niet alleen was er niet zo heel veel te zien, ook het raam kon alleen maar op een kier­tje in de kan­tel­stand open dus een fat­soen­lij­ke foto maken luk­te me niet. Mis­schien was ik ook wel te moe na een lan­ge dag. Hoe dan ook, hier is wat ik zag. Mor­gen pro­beer ik een bete­re foto te maken die meer recht doet aan het niet al te spec­ta­cu­lai­re uitzicht.