20191024

Lunchwandeling

Eer­gis­ter ver­trouw­de een col­le­ga mij toe dat gedu­ren­de hun lunch­wan­de­ling er meer bereikt werd qua onder­lin­ge afstem­ming dan tij­dens alle ver­ga­de­ring gedu­ren­de de dag. Ondanks dat ik begreep wat hij wil­de zeg­gen vond ik het toch erg over­dre­ven. Dus besloot ik gis­ter eens een keer­tje mee te gaan in plaats van een bezoek­je te bren­gen aan het bedrijfs­res­tau­rant. Er werd deze ron­de wei­nig gespro­ken over lopen­de zaken die werk­ge­re­la­teerd waren maar des­on­danks beviel me het rond­je wan­de­len erg goed. En daar­om ging ik ook van­daag weer mee. Mijn stap­pen­tel­ler doet goe­de zaken.