20191104

Puzzel

De bestel­ling is ont­van­gen. Genie­ten kan ik er nog niet van. Pas van­af het week­end kan ik begin­nen met het in elkaar zet­ten. Indien het me lukt om dat bin­nen een tijds­be­stek van twee dagen te doen (wat me een hele opga­ve lijkt na de hand­lei­ding vluch­tig te heb­ben door­ge­bla­derd) zou ik zon­dag­avond laat een eer­ste tocht­je bin­nens­huis kun­nen maken.