20191118 — maandag

Superlangzaam glasvezel (de aanleg tenminste)

Meer dan een jaar gele­den, om pre­cies te zijn op 7 sep­tem­ber 2018 ont­vin­gen wij een brief die ons hard­op deed jui­chen van opwin­ding. We zou­den super­snel inter­net krij­gen (lees: kun­nen kopen indien we geïn­te­res­seerd waren, en dat waren we). Via glas­ve­zel nog wel. Jippie!

Van­daag, op 18 novem­ber 2019 is de laat­ste han­de­ling ver­richt om de glas­ve­zel­ka­bel van bui­ten naar bin­nen te bren­gen en via de kruip­ruim­te te ver­bin­den met een kast­je in de meter­kast. Nu hoe­ven we alleen nog maar twee weken te wach­ten voor­dat we een abon­ne­ment kun­nen afslui­ten met een pro­vi­der naar keu­ze. Wie weet lukt het dan als alles mee­zit om een en ander geïn­stal­leerd te heb­ben voor­dat de kerst­va­kan­tie begint. Iets waar­van we vorig jaar nog dach­ten toen die eer­ste brief bin­nen­viel dat dat mis­schien zelfs wel voor de kerst­pe­ri­o­de in 2018 ging gebeu­ren. Hoe naïef van ons. 

~ ~ ~