20191217 — dinsdag

Size matters

De kabels zijn gear­ri­veerd. Los van elkaar ver­pakt in een eigen enve­lop. Na het eten nam ik uit­ge­breid de tijd om de twee iMacs net­jes naast elkaar op te stel­len. Daar­na plug­de ik de adap­ter in de nieu­we iMac en het ande­re kabel­tje in de oude iMac. Ik deed dat op de tast omdat de aan­slui­tin­gen aan de ach­ter­kant zit­ten. Ook op de tast pro­beer­de ik als laat­ste stap de kabel met de adap­ter te verbinden. 

Helaas. Het kabel­tje dat ik besteld had was te kort. Met 0,5 meter dacht ik vol­doen­de leng­te te heb­ben maar dat bleek in de prak­tijk tegen te val­len. Om in ieder geval beves­ti­ging te krij­gen dat mijn speur­werk van afge­lo­pen zon­dag niet voor niets was geweest plaatste ik de nieu­we iMac half voor de oude zodat ik nu wel de ver­bin­ding kon leggen. 

Toen was het alleen nog de toets­com­bi­na­tie van cmd-F2 op de oude iMac en de adem inhou­den. Het beeld werd zwart alvo­rens het over­scha­kel­de naar de afbeel­ding zoals getoond op de nieu­we iMac. Het was gelukt! Ik had de oude iMac omge­to­verd in een extern twee­de bureau­blad. Nu kon ik met een gerust hart een iets lan­ge­re Thun­der­bolt kabel bestel­len. En natuur­lijk had­den ze geen 1 meter leng­te maar was de eerst­vol­gen­de leng­te 2 meter. Dat mocht de pret niet drukken.

~ ~ ~