Donderdag, 19 december 2019

Datum onbekend

Nu we van Digi­ta­le Stad de beves­ti­ging (en bij­be­ho­ren­de fac­tuur) heb­ben gekre­gen dat op ons adres we ein­de­lijk een pro­vi­der kun­nen inscha­ke­len om gebruik te maken van de glas­ve­zel­ka­bel heb ik van­daag met­een kpn gebeld om een afspraak in te plan­nen voor een mon­teur om een en ander te instal­le­ren. Wat schetst mijn ver­ba­zing toen me ver­teld werd dat het pak­ket al gele­verd was. En wel op vrij­dag 7 decem­ber om 13.16 uur. Als bewijs werd me een mail door­ge­stuurd met het trac­king­num­mer zodat ik het zelf kon zien.

Ja, het stond er echt. Vrij­dag 7 decem­ber. Ik zocht in mijn agen­da op waar ik op die dag was geweest. Op kan­toor of thuis. Wat nog­al een ver­schil maakt voor wat betreft het wel of niet heb­ben kun­nen aan­ne­men van het pakket.

En ik zocht en ik zocht en ik zocht, tot­dat ik moest toe­ge­ven dat het onbe­gon­nen werk was. Dit jaar is er hele­maal geen spra­ke geweest van vrij­dag 7 decem­ber. Wel vrij­dag 6 decem­ber. Of zater­dag 7 december.

Tja, zei de mede­werk­ster van kpn, dan weet ik het ook niet. Wat we kun­nen doen is u een nieuw pak­ket opstu­ren. Dat zal ik nu met­een in wer­king zet­ten. Bin­nen­kort krijgt u daar­voor een mail door­ge­stuurd met het trackingnummer.

Niet veel later kreeg ik inder­daad een mail. Met een trac­king­num­mer. Door­klik­kend naar de sta­tus kwam ik uit bij dezelf­de upda­te: Zen­ding is bezorgd op vrij­dag 7 december.