Zaterdag, 21 december 2019

De motor van schrij­ver Robert Pir­sig is over­ge­dra­gen aan het Ame­ri­kaan­se Smithso­ni­an Muse­um of Ame­ri­can His­to­ry. Het voer­tuig stond cen­traal in zijn best­sel­ler Zen en de kunst van het motor­on­der­houd.

Zen­mo­tor van Pir­sigs best­sel­ler naar Smithso­ni­an — NOS

Als lief­heb­ber van het werk van Robert Pir­sig (naast Zen schreef hij ook Lila, een onder­zoek naar zeden) viel me van­och­tend dit bericht­je op de site van NOS met­een op. Zelf heb ik nooit motor gere­den, maar ik heb altijd bij het lezen van Zen het idee gehad dat ik de erva­ring van het motor­rij­den voor een groot gedeel­te toch onder­gaan heb, juist door de manier waar­op hij erover schreef. Nog steeds lees ik heel regel­ma­tig in Zen en Lila, maar nog maar heel spo­ra­disch blog ik erover. Mis­schien dat het nieu­we jaar daar ver­an­de­ring in gaat brengen.